تاریخ

  • 14

  • 21

  • 31

  • 37

  • 39

  • 42


54,000,000.00 دلار کانادا6 هماهنگی
283,164.00 دلار کانادا5 هماهنگی + 1 بونوس
802.00 دلار کانادا5 هماهنگی
41.00 دلار کانادا4 هماهنگی
10.00 دلار کانادا3 هماهنگی
5.00 دلار کانادا2 هماهنگی + 1 بونوس
3.00 دلار کانادا2 هماهنگی

Canada 649
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-49)انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری لوتو649 هر چهار شنبه و شنبه ساعت 21:30 به وقت کانادای مرکزی و ساعت 6:30 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 7 دلار کانادا
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

54 میلیون دلار کانادا